Timegraph 0.58

program do tworzenia, edycji i wydruku wykresów ruchu pociągów

© 2001 – 2008 Łukasz Cielecki

####__     __ Łukasz "MrLuck"_Cielecki     __        __    _    ___  __ #
###/ /_ __/ /_____ _______ /  \ ____(_)__ / /__ ____/ /__ (_)  / _ \/ /##
##/ / // /  '_/ _ `(_-<_ /| (|// __/ / -_) / -_) __/  '_// /  / .__/ /###
#/_/\_,_/_/\_\\_,_/___/__/ \__ \__/_/\__/_/\__/\__/_/\_\/_(_)/_/  /_/####

 

Jest to program Freeware!

Jeśli uważasz ten program za przydatny w jakimkolwiek celu to możesz postawić mi piwo podczas następnej imprezy kolejowej, na której się pojawię. ;)

 

Aktualna wersja: 0.58 - >>> POBIERZ <<<

 

 

Opis zmian:

0.58

+ Dodana mozliwość wprowadzania pociągów towarowych

* Drobne poprawki i usprawnienia

 

0.57

* Polskie komunikaty VCL

+ Z okna 'Dane linii' można już wyjść klawiszem Esc [z.i. Myszora]

* Program odczytuje pliki ustawień z poprzednich wersji (dotychczas był w stanie jedynie skasować plik z ustawieniami z poprzedniej wersji). Ustawienia, których nie obejmuje starszy plik przyjmują wartości domyślne i stary plik jest zastępowany nowym.

* Nie może się już zdarzyć, że numer pociągu będzie wyświetlany przy poziomej linii (był wtedy nieczytelny)

* Jeszcze edytor linii: poprawiony kolejny błąd pojawiający się w sytuacji gdy wpisano kilometraż stacji już istniejącej. [thx Myszor]

* Edytor pociągów - poprawka w obsłudze klawiatury

 

0.56

* Rozszerzone działanie klawisza Esc w oknie pociągu. Jeśli nie jesteśmy trybie edycji danych rozkładu to służy on zamknięciu okna. [z inicjatywy Myszora]

* Kontrolki bezużyteczne w systemach starszych niż Win2000 nie są już aktywne gdy program jest odpalony na starych Windwosach [z.i. Myszora]

+ Nowy (opcjonalny) sposób obsługi kliknięć na wykresie. Kliknięcie po raz pierwszy na pociągu powoduje jego zaznaczenie i wyświetlenie podstawowych informacji na pasku zadań. Drugie kliknięcie otwiera okno danych pociągu. W opcjach można wybrać 'stare' zachowanie programu. [z.i. Myszora]

* W oknie 'Zapisz Jako...' nie ma już typu pliku 'Wszystkie pliki *.*' [thx Myszor]

* Poprawiona kolejnosc focusów w oknie 'Dane linii' [thx Myszor]

* Usunięty błąd, który powodował powstawanie wyjątku gdy wpisano nową stację z już istniejącym kilometrażem [thx Myszor]

+ Nawigacja w oknie głównym: Strzałkami możemy wybierać pociąg (zaznaczenie), Enter otwiera okno pociągu

* Poprawione 'przeskakiwanie' do kolejnej kratki w oknie pociągu. Teraz jeśli wskażemy konkretną kratkę myszą bądź kursorem to pierwszy Enter nie spowoduje przeskoku do następnej [z.i. Myszora]

* Usunięcie niepotrzebnych odświeżeń wykresu gdy linia czasu jest wyświetlana zawsze, a klikniemy prawy przycisk myszy [thx Tomek K.]

* Usunięty błąd polegający na błędach przy zapisywaniu pliku gdy w nazwie pierwszej lub ostatniej stacji na liście był znak specjalny '/' [thx Myszor]

 

0.55

* poprawiono wyświetlanie na pasku statusu godziny 'pod kursorem'. Teraz reaguje już ona na ustawienie 'Stylu' w opcjach.

* przy okazji powyższego wyszedł mały problem z konwersją z czasu 'zegarowego' na 'SRJ'. Ten pierwszy jest oczywiście 6-krotnie dokładniejszy. Aby uniknąć przeskakiwania minut dla końcówek sekundowych 58 i 59 przy przełączeniu w tryb SRJ zdecydowałem się na zokrąglannie przy tej konwersji w dół.

  Tak więc konwersja części minut z czasu zegarowego na SRJ wygląda tak:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Czas 'Zegarowy'  | 00-05 | 06-11 | 12-17 | 18-23 | 24-29 | 30-35 | 36-41 | 42-47 | 48-53 | 54-59 |

  | Czas 'SRJ'       |   0   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jeśli wpisujemy czas w formacie SRJ to po konwersja w drugą stronę będzie wyglądać następująco:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Czas 'SRJ'       |   0   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |

  | Czas 'Zegarowy'  |   00  |   06  |   12  |   18  |   24  |   30  |   36  |   42  |   48  |   54  |

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ale uwaga: program przechowuje i zapisuje czas w wewnętrznym (i bardzo precyzyjnym) formacie Delphi. Tak więc jeśli mamy podane dokładne sekundy to po przejściu na czas SRJ lub rezygnacji z ich wyświetlania (nawet po zapisaniu pliku) nie zostaną one utracone.

  Innymi słowy powyższe konwersje są dokonywane 'w locie' w zależności od aktualnych ustawień wyświetlania, a w pliku (i pamięci) są przechowywane w formacie 'niezależnym'.

* Edytor linii: przy usuwaniu/zmianie danych punktu kursor nie wędruje już na początek listy

* Ułatwione wpisywanie pociągów - obsługa z klawiatury

  - dodanie nowego pociągu ustawia fokus na numer pociągu

  - możliwość potwierdzania numeru, typu oraz godzin enterem

  - potwierdzanie enterem lub przechodzenie pomiędzy polami tabulatorem powoduje automatyczne przejście do właściwych pól

  - możliwość wyjścia z trybu edycji rozkładu jazdy pociągu poprzez Esc

* Bardziej kulturalne zachowanie programu w sytuacji gdy w systemie nie ma zainstalowanej drukarki

+ Możliwość wyświetlania półprzeźroczystych okien danych (okna 'Linia' i 'Pociągi'). Funkcja ma raczej charakter 'bajeru', ale może być przydatna gdyż likwiduje problem zasłaniania wykresu przez okienka. BTW: Funkcja działa tylko w systemach nowszych niż Windows 2000.

+ Nowa zakładka w opcjach - 'Okna' - umożliwia sterowanie funkcją przeźroczystych okien oraz dodatkowo pozwala zapisać w pliku konfiguracyjnym pozycję okien danych.

 

0.54 (2.09.2003)

+ zmiana niby niewielka, ale chyba ważna: czas może być już podawany z dokładnością co do sekundy

  - możliwość wyboru sposobu podawania czasu: tak jak na zegarze lub tak jak w SRJ (z dokładnością do 1/10 minuty)

  - zmiana formatu plików - czas jest zapisywany w formacie Delphi co raczej wyklucza możliwość ręcznej edycji plików (i tak niedługo bedą binarne, więc mała strata), ale za to umożliwia bezproblemowe przejście pomiędzy różnymi stylami wyświetlania czasu

  ! Uwaga: Program czyta pliki z poprzednich wersji (automatyczne rozpoznawanie), ale zapisuje już tylko w nowym formacie

+ możliwość wyboru wyświetlania linii aktualnego czasu (ciągle lub gdy wciśnięty prawy klawisz myszy) oraz możliwość wyboru koloru linii

+ okno opcji:

  - możliwość ustawienia sposobu wyświetlania linii aktualnego czasu i jej koloru

  - możliwość wyboru stylu wyświetlenia czasu

  ! Uwaga: Po wybraniu funkcji 'Zapisz ustawienia' program zapisze bieżące opcje w katalogu roboczym w pliku 'timegraph.ini', przy starcie aplikacji plik ten jest odczytywany automatycznie

* Bym zapomniał! Timegraph powstaje już w Delphi 7 (poprzednie wersje w Delphi 6)

 

0.53

* kilometraż stacji możemy już podawać normalnie (przecinek w oknie dialogowym jest widoczny normalnie)

* poprawki w module drukowania

+ podczas przeglądania pociągów aktualnie wyświetlany kurs jest podświetlony w głównym oknie

* lepiej dzałające pole do wprowadzania numeru pociągu (nie akceptuje już pociągów o numerze 0)

* poprawne wyświetlanie i drukowanie "przecinkowych" kilometraży

+ kliknięcie w głównym oknie pociągu wyświetla okienko z jego rozkładem

 

0.52 (25.11.2002)

+ dodana funkcja: 'Usuń wszystkie pociągi'

* zwiększono dokładność kilometrażu: można już podawać lokalizację stacji z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (10 metrów) [z inicjatywy Kiefera]

! Uwaga: W okienku 'Dane->Linia' w odpowiednim polu wartość podajemy _bez przecinka_ np.: 15,43 wpisujemy jako 1543; 0,45 jako 045 itd. (prawdopodobnie wkrótce sie to zmieni!)

! można już wpisywać ujemne kilometraże; w zasadzie wszystko poza wyświetlaniem tychże będzie działało Ok.

 

0.51 BETA (23.11.2002)

* usunięte drobne błędy dotyczące proponowanych nazw plików

* kompletnie przepisany moduł rysujacy (może wreszcie będzie bez błędów :))

* można już usuwać pierwszą i ostatnią stację na liście (kompletnie przepisana funkcja usuwająca stacje :))

* usuniete błędy dotyczące zapisywania nowych pociągów

+ okienko danych o pociągu przyjmie juz wszelkie wpisy i nie powinny sie pojawiac komunikaty typu 'Invalid time'; można również wpisywać tylko czas przyjazdu lub odjazdu - drugie pole przyjmie automatycznie taką samą wartość

+ usuwanie postojów w stacji: należy wskazać przyjazd lub odjazd pociagu z danej stacji, a następnie kliknąć stosowną ikonkę

+ okienko pociągów wyświetla już stacje w kolejności odpowiadającej kierunkowi jazdy pociągu

+ usuwanie pociągów

 

0.50 BETA (21.10.2002)

* usuniety blad przy wklejaniu z Hafasa: godzina odjazdu z pierwszej stacji byla ustawiana na 00:00 (w pewnych sytuacjach)

* usuniety blad: ogranieczenie na ilosc wpisow w tabeli kursow - poprawiono

+ Jeszcze o edytorze linii: klikniecie 'Zapisz' ustawia fokus na wpisywanie nazwy nastepnej stacji [z inicjatywy Myszora]

+ Edytor linii: Dodane opisy pod Edit/Combo boxami [z.i. Myszora]

* Liczbę torów z powrotem można wpisywać ręcznie, ale nie zdecydowałem się na razie na możliwośc podania liczby >2, a to ze względu na brak takowych informacji nawet w SRJ

* Edytor pociągów: troche kosmetyki, czyli dopracowywanie okienka (np. przycisk zamknij [z.i. Myszora])

+ Normalnie działająca funkcja 'Zapisz' (a nie tylko 'Zapisz jako...')

! Błąd, ktorego nie chce mi się już dziś usuwać: Usuwanie pierwszej i ostatniej stacji na liście może doprowadzić do błędów!

+ Kolejna rzecz z inicjatywy Myszora: plik wykonywalny jest spakowany UPXem

 

0.49 BETA (06.10.2002)

* poprawna kolorystyka zaraz po odświeżeniu ekranu [thx Myszor]

* dużo zmian w edytorze linii (choć nie widać ich na pierwszy rzut oka!), mają one na celu głównie prostą i szybką obsługę z klawiatury

  - po pojawieniu sie okna z danymi linii fokus od razu jest ustawiony na listę, więc można sobie wygodnie strzałkami lub kółkiem od myszki podswietlenie przesuwać

  - Enter przechodzi do edycji istniejącej/wprowadzania nowej stacji

  - Shift+Enter: wprowadzanie nowej stacji

  - Esc: wyjście z trybu edycji/wprowadzania danych (czyli po ludzku: fokus na liste ;))

  - Enter gdy wprowadzamy nazwę/kilometraż/typ punktu: przejście do wprowadzania następnej (w prawo) wartości (czyli to samo co Tab, który zresztą tez działa)

  - Enter gdy wprowadzamy liczbę torów: zapisanie stacji, przestawienie fokusu na nazę stacji oraz (jeśli wpisywano nową stację) przejście do następnej 'pustej' pozycji na liście

  - Shift+Enter gdy wprowadzamy kilometraż/typ punktu: j.w. (z pominięciem wprowadzania typu punktu i liczby torów - automatyczne przyjęcie wartości z poprzedniej stacji)

  - nazwę stacji można pisać małą literą - zostanie to automatycznie poprawione (UWAGA! dotyczy tylko pierwszego członu w przypadku wielowyrazowej nazwy stacji, a to ze względu na fakt, iż istnieją nazwy, których drugi człon zaczyna się od małej litery, np. Luboń k/Poznania - niezwykle ważny węzeł dla MK jadących rano do Wolsztyna z Dolnego Śląska :))

  - nie trzeba już ręcznie kasować przypomnienia '(wpisz nazwę punktu)' jeśli chcemy ją rzeczywiście wpisać

  - nie można już wpisywać punktu bez nazwy, ani z nazwą '(wpisz nazwę punktu)'

  - kliknięcie przycisku 'Zapisz' podobnie jak w przypadku obsługi klawiaturą przenosi do następnej pozycji na liście jesli wpisywano nową stację

  [to wszystko zostało zrobione po propozycji Piotrka B. (dla niego też thx), który prosił o zrealizowanie ostatniego punktu, ale 'troche' temat rozwinąłem :)]

+ edycja pociagow i wklejanie z Hafasa